Pharma Academy for virksomheder

En investering i fremtidens medarbejdere til branchen

Er jeres virksomhed udfordret på at få ansat de rigtige og velkvalificerede ressourcer til det GMP-regulerede produktionsmiljø i farmaindustrien? Har jeres virksomhed brug for dygtige, kvikke og engagerede medarbejdere, hvor motivationen stråler, og hvor nye kompetencer tillæres ekstremt hurtigt og udnyttes med det samme? Medarbejdere, der altid har styr på de nyeste trends, hvor måden at løse opgaver på udfordres, og medarbejdere der besidder en uovertruffen omstillingsparathed?

Ja, det er højst sandsynligt den ideelle medarbejder set med jeres virksomhedsbriller – både nu og i fremtiden. Det kan vi i AlfaNordic Academy hjælpe jer med at blive til virkelighed. 

Et fælles ansvar​

Pharma Academy er et 2-årigt graduateforløb, der bygger på et tværfagligt samarbejde mellem virksomheder fra life science-industrien, udvalgte uddannelsesinstitutioner i Danmark og AlfaNordic Academy. 

Programmet henvender sig til virksomheder der ønsker at sikre, at morgendagens generations unge er klædt på til at løse industriens udfordringer som specialister, produktionssupportere eller projektledere.

8 uddannelsesmoduler​

Gennem det 2-årige uddannelsesforløb, gennemføres otte specialudviklede uddannelsesmoduler af hver en uges varighed. Modulerne skaber en sammenhæng mellem erfaring i produktionen og fagrelevante emner som f.eks. GMP, risikovurdering, QA/QC, validering, projektledelse m.m. 

Modulerne er udarbejdet af AlfaNordic Academy med udgangspunkt i hverdagens udfordringer fra branchen, afstemt med gældende regler og guidelines.

Parallelt uddannelsesforløb​

Kandidaten arbejder sideløbende i en på forhånd udvalgt produktionsvirksomhed i branchen, som er tilknyttet Pharma Academy-ordningen. Her vil kandidaten være tilknyttet en professionel uddannet mentor, med hvem kandidaten har løbende dialog og faglig sparring med omkring hverdagens udfordringer. 

Graduateforløbet afsluttes med en skriftlig eksamen og mundtlig præsentation, med fokus på faglig såvel som personlig refleksion over det 2-årige forløb. Virksomheden har efterfølgende option på at ansætte graduaten. 

Et fælles ansvar

Pharma Academy er et 2-årigt graduateforløb, der bygger på et tværfagligt samarbejde mellem virksomheder fra life science-industrien, udvalgte uddannelsesinstitutioner i Danmark og AlfaNordic Academy. 

Programmet henvender sig til virksomheder der ønsker at sikre, at morgendagens generations unge er klædt på til at løse industriens udfordringer som specialister, produktionssupportere eller projektledere.

 

8 uddannelsesmoduler

Gennem det 2-årige uddannelsesforløb, gennemføres otte specialudviklede uddannelsesmoduler af hver en uges varighed. Modulerne skaber en sammenhæng mellem erfaring i produktionen og fagrelevante emner som f.eks. GMP, risikovurdering, QA/QC, validering, projektledelse m.m. 

Modulerne er udarbejdet af AlfaNordic Academy med udgangspunkt i hverdagens udfordringer fra branchen, afstemt med gældende regler og guidelines.

Parallelt uddannelsesforløb

Kandidaten arbejder sideløbende i en på forhånd udvalgt produktionsvirksomhed i branchen, som er tilknyttet Pharma Academy-ordningen. Her vil kandidaten være tilknyttet en professionel uddannet mentor, med hvem kandidaten har løbende dialog og faglig sparring med omkring hverdagens udfordringer. 

Graduateforløbet afsluttes med en skriftlig eksamen og mundtlig præsentation, med fokus på faglig såvel som personlig refleksion over det 2-årige forløb. Virksomheden har efterfølgende option på at ansætte graduaten. 

Samarbejdet mellem AlfaNordic Academy og jeres virksomhed

Et unikt og skræddersyet program

Vi tilbyder et samarbejde, hvor din virksomhed er med til at forme unge nyuddannede til life science-industriens fremtidige medarbejdere. AlfaNordic Academy vil fungere som bindeled mellem videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark og din virksomhed. Dette gør vi gennem Pharma Academy, der er et 2-årigt graduateprogram, som er designet specielt til at håndplukke, udvikle og fastholde dygtige unge akademikere til førende danske virksomheder. 

Gennem et 2-årigt uddannelsesprogram med gennemgående mentorforløb, kan vi tilbyde virksomheder at accelerere den enkelte graduates personlige og faglige udvikling. Det betyder at de på kort tid bliver i stand til, at løse og påtage sig mere ansvar og bidrage til at løse fremtidens udfordringer i virksomheden. 

Et skræddersyet program

Gennem et 24-måneders udviklingsforløb, kickstartes graduatens karriere. Programmet er designet til at bringe den teoretiske viden i spil gennem rigtige opgaver, der kræver rigtige løsninger. Læringen vil opstå gennem et mix af ‘hands-on’-jobtræning’, mentoring, casearbejde, boot camp og netværk. Graduate-forløbet strækker sig over 4 år i alt, hvor man arbejder i en farmavirksomhed fra dag ét.

En nytænkning af traditionelle graduateprogrammer

Et udviklingsforløb

Pharma Academy er en nytænkning og videreudvikling af de traditionelle graduateprogrammer, som gennem et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, håndplukker de dygtigste kandidater til et 2-årigt forløb hos AlfaNordic Academy. Forløbet kickstartes med en boot camp, hvor teamet rystes sammen, og hvor den enkelte bliver bevidst om sine styrker og svagheder. Undervejs i forløbet klædes graduaten fagligt på gennem et mix af ‘hands-on’-jobtræning i virksomheden og modulundervisning hos AlfaNordic Academy. 

Ud fra en gennemført personlighedsprofil laves en individuel udviklingsplan, som giver større indsigt i dine egne præferencer og stærke/svage sider og dermed vigtige betingelser for personlig vækst og det fremtidige arbejde i industrien. Sideløbende med undervisningen vil interaktion med kolleger og kunder hjælpe dig til at udvikle en stærk forretningsmæssig forståelse og et socialt netværk i branchen.

 

Faglig og personlig udvikling

Opbygning af kompetencer

Som nyuddannet, kan det være svært at gå fra rollen som studerende til ny på arbejdsmarkedet. Graduateprogrammet tager både højde for opbygning af nye kompetencer gennem kvartalmæssig modulundervisning, udvikling på det jobmæssige plan gennem dialog med virksomheden, og på det personlige plan gennem mentorordning, 1:1 sparring og vidensdeling blandt konsulentkollegaer. 

Gennem undervisningen hos AlfaNordic Academy og træning ude i virksomheden, vil den enkelte graduate få en indsigt i branchen, som ellers ville have taget flere år at opnå. I AlfaNordic Academy har vi en vision om, at klæde nyuddannede på til alle de opgaver de vil støde på, når de arbejder ude i life science-industrien. Ved at engagere sig som virksomhed, får I en medarbejder med bred viden og indsigt, den nyeste faglige viden og gå-på-mod ud over det sædvanelige. 

Afspil video

Et prisvindende graduate-program

I 2016 blev AlfaNordic A/S tildelt Dansk Industris Initiativpris, bl.a. på grund af Pharma Academy Graduate Programme. Det første team startede i oktober 2016, og afsluttede med eksamen i oktober 2018, hvorefter de alle har fået ansættelse i førende medicinalvirksomheder.   

Sidenhen har vi opstartet Team II i 2017, og Team III i 2018. Næste team på Pharma Academy starter i efteråret 2019. 

Et prisvindende graduateprogram

I 2016 blev AlfaNordic A/S tildelt Dansk Industris Initiativpris, bl.a. på grund af Pharma Academy Graduate Programme. Det første team startede i oktober 2016, og afsluttede med eksamen i oktober 2018, hvorefter de alle har fået ansættelse i førende medicinalvirksomheder.   

Sidenhen har vi opstartet Team II i 2017, og Team III i 2018. Næste team på Pharma Academy starter i efteråret 2019. 

Forløbet i graduate-programmet

Et overblik over Pharma Academy Graduate Programme

Som graduate i Pharma Academy arbejder man som konsulent hos den virksomhed, man efter 24 måneder vil kunne blive en del af. Undervejs vil både vi i AlfaNordic Academy og virksomheden støtte op om den faglige og personlige udvikling, man gennemgår som graduate. Det begynder allerede i den første uge, hvor hele teamet af nye graduates kommer på bootcamp. Derefter vil de ca. hver 3. måned få undervisning i faglige emner, der relaterer sig til deres daglige arbejde i virksomheden. 

Som en del af graduateforløbet har vi en mentorordning, hvor hver graduate får tildelt en uddannet mentor fra AlfaNordic, der giver personlig sparring på de udfordringer, som graduaten oplever i sin dagligdag. Vi følger op på den personlige udvikling med en individuel udviklingsplan. Graduateprogrammet afsluttes med en skriftlig hovedopgave og en mundtlig eksamen.

Forløbet i Pharma Academy

Under hvert ikon, kan du klikke ind og se en nærmere beskrivelse

En graduate vil kunne arbejde med følgende opgaver:

Produktion af lægemidler i alle led, f.eks. fermentering, oprensning og pakning.

Procesoptimering og risikovurdering.

Dokumentation og beskrivelse af processer i henhold til gældende retskrav.

Problemløsning i forbindelse med metode-evaluering af forskellige processer i en medicinalvirksomhed.

Designe og implementere IT- og automationsløsninger.

Kvalitetssikring af software og infrastruktur i henhold til GMP.

Workshops og træningsplaner.

Deltage som projektlederassistent eller projektdeltager i projekter i medicinalbranchen.

Fastansættelse i en farmavirksomhed

Som graduate får man muligheden for at opnå bred erfaring i et GMP-reguleret produktionsmiljø, i en af Danmarks største farmavirksomheder. Her får man mulighed for at skabe vejen mod sin fremtidige karriere som f.eks. projektleder eller specialist.

Fastansættelse som konsulent hos AlfaNordic

I løbet af det 2-årige graduateforløb, arbejder man som juniorkonsulent for AlfaNordic, og kommer til at arbejde for flere forskellige kunder. AlfaNordics kunder spreder sig ud over hele Sjælland, om man vil derfor kunne komme til at være en del af mange forskellige opgaver.

Den rette graduate-kandidat

Udvælgelse og rekrutteringsforløb

AlfaNordic Academy er hele tiden på udkig efter dygtige nyuddannede akademikere, der brænder for at gøre karriere i medicinalindustrien og som tør tage initiativ, har et naturligt engagement, og forstår at samarbejde om en fælles løsning – og som brænder for at gøre karriere i medicinalindustrien. 

Som udgangspunkt, vil kravene for at komme i betragtning være, at kandidaten er nyuddannet og har fået en kandidatgrad, med akademiske resultater i den øvre ende af karakterskalaen, gerne suppleret med studie- eller praktikophold i life science-industrien. Der lægges desuden vægt på, at kandidaten har vist sit engagement i aktiviteter udenfor studiet, f.eks. i sportspræstationer, studenterpolitik, frivilligt arbejde eller studiejob. 

På det personlige plan, vil kandidaten blive spurgt ind til eksempler på struktur, initiativ, kommunikations- og samarbejdsevner samt andre personlige kompetencer som er værdifulde i en branche, der bygger på kvalitetsforståelse og risikobaseret tilgang til opgaveløsning. 

Vil du høre mere om vores kontraktmodeller?

Når virksomheden har besluttet sig for at tage en graduate ind i deres virksomhed, vil der blive udarbejdet en kontrakt mellem AlfaNordic Academy og virksomheden, hvor honoraret aftales ifølge eventuel eksisterende rammeaftale om timesats på graduates. 

At have en graduate i virksomheden, svarer til at have en juniorkonsulent, men adskiller sig væsentligt på punkterne omkring mentorordning og undervisning, som indgår i honoraret. Honoraret dækker alle udgifter til graduaten (løn, ferie, sygdom, uddannelse, mentorsamtaler, administration m.m.) Når man som virksomhed tegner kontrakt på en graduate, sikrer man sig i bindingsperioden, at graduaten får den nødvendige uddannelse jvf. uddannelsesplanens bootcamp, 8 undervisningsmoduler og afsluttende hovedopgave. Ligeledes sikres graduaten løbende mentorsamtaler med en af AlfaNordics mange certificerede mentorer, samt 1:1-sparring med leder fra AlfaNordic Academy og konsulentkollegaer. 

Dernæst er den en gensidig forpligtelse til, at der laves en løbende forventningsafstemning ved personlige møder mellem virksomheden og AlfaNordic Academy ifht. udviklingsretning og opgaver som tildeles graduaten. I kontrakten er der normalt indbygget en hensigtserklæring om, at virksomheden vil ansætte graduaten efter 24 måneder. 

Hvis du vil høre mere om vores forskellige kontraktmodeller, er du velkommen til at kontakte vores Senior Manager, 
Anita Birgit Petersen

Har du spørgsmål, som du ikke fik svar på?

Ofte stillede spørgsmål

Selvom vi har forsøgt at beskrive programmet så godt som muligt, kan du stadig have behov for at stille spørgsmål omkring programmet. I vores FAQ, har vi gjort det let for dig, at danne dig et overblik over en graduates arbejdsopgaver, krav til vores kandidater i forhold til at komme i betragtning, og forskellighederne mellem vores uddannelsesforløb.

Ønsker du at møde nogle af vores graduates?

Karriere og portrætter

Ønsker du at høre mere fra tidligere og nuværende graduates fra programmet, kan du se meget mere på vores karriereside, hvor vi har samlet tre fortællinger. Her kan du bl.a. også se vores stillingsopslag, og læse mere om vores forskellige uddannelsesforløb og kurser. 

 

Vi benytter os af cookies for at generere statistik samt optimere brugervenligheden og funktionaliteten. 
I vores cookiepolitik kan du finde mere information om vores brug af cookies og hvordan man sletter eller blokerer disse. 
Hvis du ikke aktivt foretager et valg, men fortsætter med dit besøg på vores hjemmeside, samtykker du til vores anvendelse af cookies.