Vidensdeling – et fælles ansvar

I efteråret 2019 blev AlfaNordic Academy, ved Seniorkonsulent Christian Ilsøe, inviteret af Danmarks Tekniske Universitet i Ballerup (DTU) til at give en forelæsning i GMP og dens praktiske betydning for farmaindustrien. Forelæsningen var målrettet studerende akademikere, der gerne ville opnå en grundlæggende viden om GMP-regulerede produktionsmiljøer i den farmaceutiske industri, men som endnu ikke havde et større kendskab eller erfaring indenfor området. Forelæsningen var en del af Produktionsingeniøruddannelsen på DTU, og del af modulundervisningen i GMP-forståelse. 

Enhver, der har haft succes og har viden til at dele, er en potentiel mentor. Det har man både en forpligtigelse til og et ansvar i. Det er vigtigt for mig at kunne dele min erfaring med en masse unge talenter med interesse for branchen” siger Christian Ilsøe. Christian Ilsøe fungerer jævnligt som underviser i AlfaNordic Academy-regi, og har også en rolle som mentor for nogle af AlfaNordic Academys unge graduates.

Vidensdeling og ansvaret for samme, er en af grundpillerne i AlfaNordics måde at arbejde på. Som en del af vores princip om vidensdeling, har vi løbende studentermedhjælpere tilknyttet virksomheden, og det var bl.a. herigennem at vores studentermedhjælper Alexander Villao, var med til at skabe kontakten mellem DTUs Produktionsingeniør-retning og AlfaNordic Academy. Vi ser det som et forpligtende ansvar, at give noget tilbage. Uanset om du er studentermedhjælper eller seniorkonsulent hos AlfaNordic, har du en pligt i at bringe din viden videre til dine kollegaer, kunder eller brancheinteresserede. Gennem en række af forskellige faglige tiltag, der alle har til formål at skabe interesse og lyst til netværk på tværs af virksomheder, er vores forsøg på at give tilbage. Med et stærkt fokus på udvikling og vidensdeling, er AlfaNordic vokset markant de seneste år.